Naturvidenskab

En kulturel oplevelse?

Er et foredrag en kulturel oplevelse på lige fod med et besøg på et galleri eller en koncert? I Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) København mener vi, at svaret er ja. Ved foredragene fremvises naturens teknikker til at frembringe kunstværker over menneskets evne. På et galleri diskuteres og vurderes kunstnernes resultater. Foredrag er underholdende, lærerige og sætter en ny vinkel på vores opfattelse af verden - vi glæder os til at se dig!

Find os på Facebook!

Facebook

Glæd jer til sæsonens program!

Læs mere »
Glæd jer til sæsonens program!

DTU Scienceshow

Læs mere » Tirsdag d. 8. september 2015
DTU Scienceshow

Algoritmik og datalogisk problemløsning

Læs mere » Tirsdag d. 15. september 2015
Algoritmik og datalogisk problemløsning

SRP-aften anno 2015

Læs mere » Torsdag d. 17. september 2015
SRP-aften anno 2015

Bliv frivillig!

Læs mere »
Bliv frivillig i UNF København

Velkommen til UNF København 

UNF københavn er en lokalforening af UNF Danmark. Det betyder at vi deler formål, websystemer, sponsorindtægter mm. med resten af UNF. Men på trods af nære tilknytning, er vi alligevel vores egen selvstændige forening, med egne vedtægter, generalforsamling, bestyrelse og økonomi.

Vi afholder generalforsamling hvert år i forårssæsonen, hvor der foruden godkendelse af regnskab og afstemning om vedtægtsændringer, også er valg til bestyrelsen. Ved denne generalforsamling har alle vores medlemmer stemmeret. Den næste ordinære generalforsamling finder sted i foråret 2015

Har du spørgsmål, kommentarer, eller brug for yderligere oplysninger, så er du meget velkommen til at kontakte UNF Københavns bestyrelse.

Få svar på livets store spørgsmål!

Hvor kommer vi fra? Hvad er liv? Hvad er virkelighed? Antallet af nye ubesvarede spørgsmål stiger i takt med vores viden. Ved at afholde foredrag hver tirsdag og torsdag regner vi med, at du får mulighed for at få besvaret flere af dine spørgsmål. Vi håber du finder dine svar!